^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Stanovení úplaty za vzdělávání 2018

 

s t a n o v u j i

úplatu za vzdělávání v Základní umělecké škole Velká nad Veličkou, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2018/2019 a další období částkou:

 

měsíční

pololetní

roční

Hra na nástroj individuální – 1 hod.

310,- Kč

1550,- Kč

3100,- Kč

Hra na nástroj skupinová (2-3 žáci) - 1 hod.

220,- Kč

1100,- Kč

2200,- Kč

PHV

220,- Kč

1100,- Kč

2200,- Kč

 

U nově nastupujících žáku je vyžadováno zaplacení úplaty za vzdělání za I. pololetí školního roku nejpozději jeden týden před zahájením tohoto období. U žáků, kteří navštěvují ZUŠ Velká nad Veličkou minimálně jedno pololetí je vyžadována úhrada úplaty za vzdělání do 15. dne příslušného období.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle ustanovení § 123 odst. 4 a § 165 odst. 2 písm. i) zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Toto ustanovení nabývá platnost dne 2. 5. 2018

 

Ve Velké nad Veličkou 2. 5. 2018

 

 

Mgr. Petr Pavlinec, ředitel

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg