^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

ZUŠ ve školním roce 2020/2021

 

-          Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti při prvním vstupu do budovy.

-          U zdravých osob není vyžadováno použití roušky (tato situace může být změněna v návaznosti na epidemiologickou situaci).

-          Osoby s příznaky infekčních chorob (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, průjem, ztráta chuti a čichu) nemají povolen vstup do budovy.

-          Žákům s chronickým a alergickým onemocněním je umožněn vstup do budovy v tom případě, jestliže prokáže, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrdí lékař.

-          ZUŠ je vybavena prostředky pro dezinfekci rukou. Využívejte je.

-          Pohyb žáků a zákonných zástupců po škole je omezen na minimum. (Zákonní zástupci, s pedagogy, prosím, komunikujte telefonicky, případně elektronickou formou, v budově ZUŠ se zdržujte pouze po domluvě s pedagogem, a to jen na nezbytně nutnou dobu.)

-          Úplata za vzdělání se hradí obvyklým způsobem. Pokud by byla žákovi nařízena karanténa, jedná se o omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Pokud dojde k uzavření školy pro prezenční výuku, přejdeme na distančnímu vzdělávání. I v tomto případě se úplata za vzdělání hradí.

-          V případě nařízené karantény u pedagoga předpokládáme v příslušném předmětu přechod na distanční formu výuky na nezbytně nutnou dobu.

Věřím, že tento školní rok ve zdraví přežijeme a v dohledné době se vrátíme ke všem aktivitám včetně pořádání větších koncertů. Aktuální informace o činnosti ZUŠ najdete na webu školy zusvelka.cz.

 Přeji všem pevné zdraví a mnoho radosti nejen při hudebních aktivitách.

 

Petr Pavlinec, ředitel ZUŠ Velká nad Veličkou

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg