^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Obnovení prezenční výuky od 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 je obnovena prezenční forma individuální výuky v ZUŠ Velká nad Veličkou. Hromadná výuka (PHV, HN, komorní hra) je nadále vedena distanční formou. Platí povinnost používat roušky v budově školy a dodržovat zvýšená hygienická opatření. Vstup zákonných zástupců a další osob je umožněn jen ve výjimečných případech, které musí být konzultovány s pedagogy. 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg