^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Částečné obnovení prezenční výuky od 12. 4. 2021

 

- S výjimkou žáků, zaměstnanců školy je vstup dalších osob do objektu školy možný pouze ve zcela výjimečných případech.

- Testování na přítomnost Covid 19 se žáků netýká.

V prostorách školy jsou všechny osoby povinny nosit respirátory kategorie FFP2 / KN95. Výjimkou jsou pouze žáci ve věku do patnácti let, kteří mohou namísto respirátoru používat chirurgickou roušku. Výjimka z nošení roušek nebo respirátorů je také možná v případě, kdy to znemožňuje povaha vyučovaného předmětu (hra na dechové nástroje, sólový zpěv)

 

Petr Pavlinec

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg