^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Nový školní rok v ZUŠ

Hlavní náplní naší školy, plynoucí ze Školského zákona, je poskytování základního hudebního vzdělání. Veškeré další aktivity, pořádání koncertů nevyjímaje, jsou realizovány nad rámec poskytovaných transferů ze státního rozpočtů. I přes toto omezení se snažíme přispět uměleckými akcemi k rozšíření kulturního kalendáře v naší obci. Jsme rádi, že nás v tomto směru významně podporuje Obec Velká nad Veličkou.

  V úvodu školního roku se naši žáci zúčastní natáčení dokumentu České televize o Slovácké suitě. Toto hudební dílo bylo už jednou filmově zpracováno v roce 1967 Kubou Jurečkem a i  tehdy se natáčení účastnili veličtí občané. Tentokrát se bude jednat o modernější verzi v režii Jiřího Šindara.

 Jako každoročně budeme pořádat v sále DPS každý měsíc besídky našich žáků. Koncem listopadu zahrají pedagogové na tradičním Učitelském koncertu. Jeho termín však  letos nově spojíme se svátkem sv. Cecílie, patronky muzikantů. V návaznosti na spolupráci se ZUŠ Myjava a Střední školou Strážnice, která se nám osvědčila v minulém období, plánujeme i na tento školní rok koncertní vystoupení a výstavu fotografií.

 Specifickou kapitolou jsou vystoupení našich dvou cimbálových muzik. Mohli jste s nimi setkat na řadě akcí, o prázdninách například na Horňáckých slavnostech a Ozvěnách Horňácka, v nejbližší době je čeká  vystoupení na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.

 Budeme rádi, když nás podpoříte svou účastí na koncertech. Pro naše žáky je to nejlepší forma motivace a také určité ocenění činnosti, kterou Základní umělecká škola vytváří.

 

     Petr Pavlinec, ředitel ZUŠ Velká nad Veličkou

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg