^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Historie školy

 

 

Velká nad Veličkou, přirozené centrum regionu Horňácka, je dlouhodobě obdivována pro zachovalé folklorní bohatství a nevšední um zdejších muzikantů. Že nejde jen o módní záležitost několika hudebních nadšenců, dokládají opakované pracovní návštěvy Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Aloise Háby a dalších umělců v naší obci. Snad i proto bylo zájemců o studium hudby zde na Horňácku vždy dostatek.

 

       V prosinci 2012 oslavila Základní umělecká škola (ZUŠ) Velká nad Veličkou dvacetileté výročí samostatné existence, a proto si dovolím připomenout několik důležitých údajů z historie hudebního školství v naší obci.

 

       Do padesátých let dvacátého století byla výuka minimálně organizována a jednalo se pouze o soukromou aktivitu zdejších hudebních nadšenců. Změnu přinesl rok 1960, ve kterém byly celostátně zřízeny lidové školy umění (LŠU). Nejbližší školou tohoto typu byla LŠU Veselí nad Moravou, proto bylo přirozenou snahou jejího vedení rozšířit výuku i na Horňácko. K této expanzi záhy také přišlo, výuku tehdy zajišťovali Václav Plšek a Jan Králík. Druhý jmenovaný také zůstal věrný zdejší škole po celý zbytek své pedagogické činnosti. Vzhledem k velkému zájmu o studium hry ny hudební nástroje byla postupně pobočka LŠU Veselí nad  Moravou personálně rozšiřována. Zpočátku byly k výuce využívány prostory základní školy, od roku 1966 nově vybudovaná budova kulturního domu. Pro realizaci veřejných vystoupení žáků dočasně sloužila Jagošova hospoda, tehdejší „multifunkční centrum“ Velké nad Veličkou.

 

Později se tyto aktivity přesunuly do vhodnějšího objektu kulturního domu, který je pro některé koncerty ZUŠ využíván dodnes. Za trvalé sídlo hudební školy byla posléze vybrána prvorepubliková vilka sousedící s areálem základní školy. Tento objekt, vybudovaný v roce 1933 souběžně se základní školou, byl původně určen pro ubytování ředitele školy a jeho rodiny. K tomuto účelu také ze začátku sloužil. Zásadní změnu přinesla II. světová válka, kdy byla tato budova zabrána gestapem, které si v ní zřídilo úřadovnu včetně vězení ve sklepních prostorách. V poválečném období byl po nějakou dobu objekt využíván mateřskou školou. Vnitřní uspořádání budovy ovšem není původní. Objekt byl několikrát přizpůsobován k potřebám výuky, k zásadní přestavbě do současné podoby však došlo až v roce 1996.

 

       Po roce 1989 bylo přehodnoceno mnohé, hudební školství nevyjímaje. Že nešlo jen o přejmenování lidových školy umění na základní umělecké školy (ZUŠ), dosvědčuje i trend osamotňování jednotlivých poboček. Tento proces neminul ani zdejší školu.  Od roku 1992 byla ZUŠ Velká nad Veličkou samostatná a jejím ředitelem byl jmenován Ivan Králík, který tuto funkci zastával do konce srpna 2012.

 

      Základní umělecké škola Velká nad Veličkou je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. V současnosti má škola kapacitu 120 žáků v hudebním oboru, 6 pedagogů zajišťuje výuku na akordeon, klavír, cimbál, housle, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, kontrabas a kytaru. Součástí výuky je i souborová a komorní  hra, v souborové hře dominují tradiční folklorně orientované cimbálové muziky. Jak hudební soubory, tak i jednotliví žáci dosahují dlouhodobě výrazných úspěchů v hudebních soutěžích organizovaných ministerstvem školství.

 

      Vzhledem k podpoře ze strany Obce Velká nad Veličkou, která je vlastníkem budovy ZUŠ, došlo v roce 1996 k již vzpomínané rekonstrukci budovy školy a k rozšíření výuky do sousedního objektu Domu s pečovatelskou službou. V těchto moderních prostorách  jsme získali koncertní sál, který pravidelně využíváme nejen k vystoupením, ale i k běžné výuce především souborové hry.

 

      Přestože ZUŠ Velká nad Veličkou zažívala několik těžších období, ve kterých nebyla nouze o konkurenci v podobě soukromých učitelů a různých hudebních kurzů, etablovala se do současné podoby kvalitní instituce přinášející nejen vzdělání, ale i kulturu do celého regionu.

 

      Jsem rád, že v dnešní době, kdy konzum dost často určuje směr mnoha společenských a rádoby kulturních akcí, se najde velké množství zájemců o umění v jeho aktivní formě, kteří jsou ochotni věnovat nemalé úsilí studiu hry na hudební nástroj.

 

 

Petr Pavlinec, ředitel ZUŠ Velká nad Veličkou.

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg