^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Stanovení úplaty za vzdělání 2022

Směrnice ředitele Základní umělecké školy Velká nad Veličkou, příspěvkové organizace

O stanovení úplaty za vzdělávání   

Podle ustanovení § 123 ost. 4 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 odst. 1 (odst. 2 SPD) vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

s t a n o v u j i

úplatu za vzdělávání v Základní umělecké škole Velká nad Veličkou, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2022/2023 a další období částkou:

 

měsíční

pololetní

roční

Hra na nástroj individuální – 1 hod.

360,- Kč

1800,- Kč

3600,- Kč

Hra na nástroj skupinová (2-3 žáci) - 1 hod.

240,- Kč

1200,- Kč

2400,- Kč

PHV

240,- Kč

1200,- Kč

2400,- Kč

 

U nově nastupujících žáku je vyžadováno zaplacení úplaty za vzdělání za I. pololetí školního roku nejpozději jeden týden před zahájením tohoto období. U žáků, kteří navštěvují ZUŠ Velká nad Veličkou minimálně jedno pololetí je vyžadována úhrada úplaty za vzdělání do 15. dne příslušného období.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle ustanovení § 123 odst. 4 a § 165 odst. 2 písm. i) zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Toto ustanovení nabývá platnost dne 1. 9. 2022

 

Ve Velké nad Veličkou 29. 8. 2022

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg